OM OSS

Elin Klakken
Partner

Elin Klakken er utdannet cand mag fra Universitetet i Trondheim og Bergen samt masterstudier i kommunikasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

+47 957 55 454

Vi bistår virksomheter og organisasjoner med strategisk rådgivning innenfor selskapskommunikasjon og samfunns- og myndighetskontakt.

Erfaring og kunnskap

Elin Klakken har mer enn 20 års erfaring innen kommunikasjon, politikk og myndighetskontakt. Hun har ledererfaring fra offentlige og private virksomheter og ulike medlemsorganisasjoner. De siste 4 år har Klakken vært selvstendig kommunikasjonsrådgiver.

Klakken har vært informasjonssjef i Kristelig Folkeparti, politisk rådgiver for landbruksminister Kåre Gjønnes, informasjonssjef i Konkurransetilsynet, kommunikasjonsdirektør i Oljeindustriens landsforening og Norges Skogeierforbund, samt vært leder for myndighetskontakt i If Skadeforsikring i sju år. Hun har også jobbet i TINE BA og Norges Bondelag som informasjonskonsulent. Blant hennes tillitsverv nevnes fire år som styreleder for Norsk kommunikasjonsforening og ledelse av foreningens etiske råd.

Klakken har lang erfaring med å bruke kommunikasjon som et strategisk verktøy for posisjonering i samfunnet og til å oppnå samfunnsmessige og forretningsmessige mål. Hun har bred topplederkompetanse innen hele kommunikasjonsfeltet; mediekontakt, samfunns- og myndighetskontakt, intern- og endringskommunikasjon og markeds- og salgskommunikasjon.

Bransjeerfaring

Privat næringsliv

 • Forsikring og finans
 • Næringsmiddelproduksjon
 • Energi og miljø
 • Helse- og omsorg

Interesse- og medlemsorganisasjoner

 • Norges Bondelag
 • Kristelig Folkeparti
 • Oljeindustriens landsforening

Primærnæring

 • TINE Norske Meierier
 • Norges Skogeierforbund

Politisk erfaring og erfaring fra offentlig sektor

 • Partikontor
 • Departement
 • Statlig tilsyn

   

  Vi bistår virksomheter og organisasjoner med strategisk rådgivning innenfor selskapskommunikasjon og samfunns- og myndighetskontakt.

  RING

  +47 920 700 30

  EMAIL

  elin@core-int.com