TJENESTER

“Vi har lang erfaring med å bruke kommunikasjon som et strategisk verktøy for posisjonering og for å nå mål, samfunns- og forretningsmessig.”

Samfunns- og myndighetskontakt
 • Strategi
 • Analyser og utredninger
 • Aktøranalyser
 • Saksovervåkning
 • Omdømmeundersøkelser
 • Relasjonsprogrammer
 • Påvirkningsprogrammer
 • Samfunnsansvar (CSR)

Vil du bli en tydeligere samfunnsaktør og en mer interessant bidragsyter for politikere og beslutningstakere?

Vi hjelper deg med den strategiske prosessen for å finne riktig tema og område, med å være aktuell og nytenkende. Sammen utvikler vi strategi og en plan for helhetlig kommunikasjon som vil posisjonere ditt selskap eller din organisasjon som en samfunnsaktør. Vi kan hjelpe deg med praktisk bistand til å sette planen ut i livet.

Eksempel på tiltak:

 • Posisjoneringsstrategi
 • Relasjonsprogram
 • Oversikt over viktige arenaer
 • Bistand til å avtale møter
 • Bistand til deltakelse i nettverk og konferanser
 • Mediestrategi og hjelp til å gjennomføre tiltakene
Lederposisjonering

Lederposisjonering handler om å synligjøre lederens egenskaper og bruke dette for å bygge lederens og selskapets posisjon. Et program for lederposisjonering bør henge sammen med virksomhetens strategi og plan for samfunns- og myndighetskontakt

Core Communications har bred erfaring i å utvikle posisjoneringsstrategier både for toppledere og mellomledere i organisasjoner og virksomheter. Vi jobber alltid tett sammen med våre oppdragsgivere for å identifisere mål, målgrupper og gjennomføring av aktiviteter.

En god posisjoneringsstrategi er lett tilgjengelig, lett å forstå, er mulig å iverksette og gir resultater.

Våre verktøy:

 • Vurdering av leder/ledergruppes relevante sterke sider
 • Utvikle og etablere strategi for å synliggjøre disse
 • Definere kjernesaker
 • Plan for gjennomføring
 • Støtte og rådgivning ved gjennomføring av aktiviteter
Den gode kommunikasjonsplanen

God kommunikasjon handler om valg av saker og tema, mens en god kommunikasjonsplan ivaretar operativ gjennomføring i forhold til en plan og muligheter som oppstår.

Det er viktig å prioritere og fokusere for at vi skal bli lagt merke til og hørt. Det gir ofte bedre resultater – og ressursutnyttelse – å være tydelig på noen definerte kommunikasjonskanaler, tidsrom eller anledninger fremfor å spre seg på for mange områder og medier.

En god plan sørger for at du har oversikt og kan bruke kommunikasjon systematisk for å nå virksomhetens mål, kommunikasjonsmessig og forretningsmessig.

Core Communications kan bistå med å utvikle en god plan og gjennomføre tiltakene der du har behov for bistand.

Våre verktøy for effektiv kommunikasjon:

 • Skrive tekster
 • Lage mediesaker og innspill til redaksjoner
 • Bistand til å gjennomføre seminarer og konferanser
Omdømme og strategiutvikling

God kommunikasjon er nøkkelen til en virksomhets omdømme. For å vise at en virksomhet har en viktig rolle i samfunnet må folk flest forstå hva virksomheten gjør og står for.

Dette gir økt forståelse for virksomhetens betydning, er inngangen til å delta i samfunnsdebatten og bidrar også til at virksomheten blir en attraktiv arbeidsgiver.

Omdømme bygges eller rives ned av hendelser over tid. En aktør som har opparbeidet en solid omdømmekapital hos sine kunder, vil i mindre grad enn andre rammes i kriser. Negative omdømmehendelser får særlig negative og langsiktige konsekvenser for et selskap når omdømmekontoen er oppbrukt. Med et godt omdømme har du mer å gå på.

Våre verktøy for omdømmebygging:

 • Kommunikasjonsstrategi
 • Kommunikasjonsplaner og operativ gjennomføring
 • Omdømmeanalyser og -målinger

   

  Vi bistår virksomheter og organisasjoner med strategisk rådgivning innenfor selskapskommunikasjon og samfunns- og myndighetskontakt.

  RING

  +47 920 700 30

  EMAIL

  elin@core-int.com